Basisopleiding bedrijfshulpverlener/brand & ontruiming| Arbo-score BHV

Algemeen

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is een door de werkgever aangewezen werknemer die, in geval van een incident in het bedrijf, binnen enkele minuten aanwezig moet zijn. Van de BHV’er wordt dan verwacht dat hij de situatie kan overzien en tegelijkertijd de noodzakelijke acties kan ondernemen.

Leerstof

De leerstof wordt gedoceerd en geïnstrueerd uit het basisboek Bedrijfshulpverlener,uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Het heeft als doel de BHV’er kennis en vaardigheden aan te leren in het taakgebied Brandbestrijding & Ontruiming.

Duur

De cursusduur bedraagt één lesdag van 8 lesuren. Bij voldoende deelnemers kan de opleiding in company worden verzorgd of op basis van open inschrijving. Voor de laatste optie moeten minimaal 10 cursisten zijn ingeschreven voordat de opleiding kan worden gestart. Het examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte en praktijkopdrachten en wordt tijdens de cursusdag afgenomen.

Diploma

Na het behalen van een voldoende voor het taakgebied Brandbestrijding & Ontruiming wordt het certificaat Brandbestrijding & Ontruiming uitgereikt, afgegeven door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). De cursist zal binnen onze organisatie administratief worden geregistreerd,zodat jaarlijks aan deze nascholing kan worden deelgenomen.

Vrijstelling

Voor het taakgebied Brandbestrijding & Ontruiming kan vrijstelling worden verleend na overlegging van het diploma Brandwacht, afgegeven door de Minister van Binnenlandse Zaken op grond van het examenreglement brandwacht van 18 mei 1992, nr. EB92/1236.

Deelname

Min. 8- max.15 personen.

Incompany

Bij voldoende deelnemers kan de opleiding in company worden gevolgd.

Open inschrijving

Deze opleiding is ook te volgen via open inschrijving.  

Meer informatie

 Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen ? Stuur ons dan een e-mail met uw gegevens en wij zullen u zo spoedig mogelijk de gewenste informatie doen toekomen