Basisopleiding bedrijfshulpverlener/eerste hulp| Arbo-score BHV

Algemeen

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is een door de werkgever aangewezen werknemer die, in geval van een incident in het bedrijf,binnen enkele minuten aanwezig moet zijn. Van de BHV’er wordt dan verwacht dat hij de situatie kan overzien en tegelijkertijd de noodzakelijke acties kan ondernemen.

Leerstof

De leerstof wordt gedoceerd en geïnstrueerd uit het basisboek Bedrijfshulpverlener/eerste hulp uitgegeven door het Nederlandse Instituut voor Bedrijfshulpverlening,(NIBHV. Het heeft als doel de Bedrijfshulpverlener kennis en vaardigheden aan te leren in de taakgebied: basis eerste hulp. In taakgebied eerste hulp is een difrentiatie opgenomen van een onderdeel niet spoedeisend en spoedeisende hulpverlening. Beide onderdelen kunnen separaat worden gevolgd.Binnen de spoedeisende hulpverlening is standaard het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator(AED)opgenomen.

Duur

De cursusduur bedraagt één lesdag van 8 lesuren. Bij voldoende deelnemers kan de opleiding in company worden verzorgd of op basis van open inschrijving. Voor de laatste optie moeten minimaal 10 cursisten zijn ingeschreven voordat de opleiding kan worden gestart.Het examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte en praktijkopdrachten en wordt tijdens de cursusdag afgenomen.

Diploma

Na het behalen van een voldoende voor het taakgebied eerste hulp wordt het certificaat eerste hulp uitgereikt, afgegeven door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). De cursist zal binnen onze organisatie administratief worden geregistreerd, zodat jaarlijks aan deze nascholing kan worden deelgenomen.

Vrijstelling

Voor het taakgebied Eerste Hulp wordt, op basis van een geldig EHBO-diploma (afgegeven door Het Oranje Kruis), vrijstelling verleend.

Deelname

Min. 8 - max.15 personen.

Incompany

Bij voldoende deelnemers kan de opleiding in company worden gevolgd.

Open inschrijving

Deze opleiding is ook te volgen via open inschrijving.  

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen ? Stuur ons dan een e-mail met uw gegevens en wij zullen u zo spoedig mogelijk de gewenste informatie sturen.