Nascholing bedrijfshulpverlener basis (NIBHV)| Arbo-score BHV

Algemeen

De nascholing Bedrijfshulpverlener/basis is bedoeld voor cursisten die de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener hebben gevolgd. Op een interactieve wijze wordt invulling gegeven aan reeds bestaande kennis en kunde opgedaan in de opleiding en/of ervaring in de praktijk. De nascholing richt zich met name zich op de praktijkvaardigheid van de BHV’er.

Leerstof

De leerstof wordt gedoceerd en geïnstrueerd uit het lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener. De nascholing van het taakgebied eerste hulp is met name gericht op

  • Niet-spoedeisende eerste hulpverlening
  • Spoedeisende eerste hulpverlening inclusief het gebruik van de AED.

Tijdens de nascholing brand & ontruiming wordt de BHV’er actief ingezet. De lesstof richt zich met name op:

  • Het bestrijden van diverse soorten (kleine) brandhaarden 
  • Portofoongebruik
  • Inzetoefeningen
  • Ontruiming

Duur

De cursusduur bedraagt 8 uur, te verdelen over twee aaneengesloten dagdelen van elk 4 lesuren Basis Eerste Hulp en Brand & Ontruiming. De nascholing kan incompany worden verzorgd alsmede op basis van open inschrijving. Voor de laatste optie moeten minimaal 8 cursisten zijn ingeschreven,voordat de nascholing kan worden gestart.

Certificaat

Wanneer de cursist competent is verklaard voor beide taakgebieden/onderdelen wordt een nascholingscertificaat BHV/Eerste Hulp & AED en Brand & Ontruiming uitgereikt, uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). De cursist zal binnen onze organisatie administratief worden geregistreerd, zodat jaarlijks aan deze nascholing kan worden deelgenomen.

Deelname

Min. 8 - max. 15 personen

InCompany

Bij voldoende deelnemers kan de opleiding InCompany worden gevolgd.

Open inschrijving

Deze opleiding wordt op de volgende locaties aangeboden:

 Locaties open inschrijving

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen ? Stuur ons dan een e-mail met uw gegevens en wij zullen u zo spoedig mogelijk de gewenste informatie sturen.