Klachtenprocedure

Arbo-Score waardeert haar klanten, om die reden willen wij een open communicatie aangaan. De accountmanager is het vaste aanspreekpunt buiten de cursussen om. Gedurende de cursussen kunnen cursisten te allen tijde terecht bij de trainer. Feedback ten aanzien van onze producten en diensten is hier een onderdeel van en kan ter plekke tijdens een cursus worden ingediend. De trainer maakt hier melding van bij de accountmanager. Daarnaast kunnen klanten altijd contact opnemen per email of telefoon met de accountmanager. Het open staan voor positieve of constructieve feedback biedt ons de kans, onze kwaliteit te verbeteren en onze diensten verder te ontwikkelen. Reactie op de klacht aan de klant die melding heeft gedaan, geschiedt binnen 3 werkdagen.