Basisopleiding Eerste hulp ( Het Oranje Kruis)| Arbo-score BHV

Algemeen

Eerste Hulp is hulp die - in afwachting van deskundige hulp - op verantwoorde wijze door een leek kan worden verleend bij plotseling optredende stoornissen in de gezondheidstoestand van een medemens. Een eerste hulpverlener is iemand die specifiek is opgeleid voor het - in afwachting van deskundige hulp - verlenen van Eerste Hulp ter plaatse.

Leerstof

De basisopleiding eerste hulp wordt gegeven volgens de richtlijnen Eerste Hulp 28e druk (NREH 2021).  Deze opleiding bestaat uit een e-learningmodule, een praktijkdag en een onafhankelijk examen. De e-learningmodule moet met een voldoende worden afgerond, alvorens aan de praktijk dag kan worden deelgenomen. Op de praktijk dag worden Lotusacteur(s) ingezet, om de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen. Eerste hulp aan kinderen is standaard is de basisopleiding eerste hulp opgenomen. De ongevalssituaties kunnen zoveel mogelijk worden afgestemd op de doelgroep

Duur

De praktijk dag gaat uit van één dag van 8 lesuren. Op de tweede dag kan in de ochtend nog praktisch worden geoefend voor het het examen. In de middag van de tweede lesdag vindt het examen plaats.  Het examen wordt afgenomen door een examenteam van Het Oranje Kruis. 

Diploma

Na het behalen van een voldoende wordt het diploma Eerste Hulpverlener uitgereikt, afgegeven door Het Oranje Kruis. 

Competentietoets

Om het diploma geldig te houden moet eens in de twee jaar worden deelgenomen aan een competentietoets. Wanneer de Eerste Hulpverlener met goed gevolg de competentie heeft doorlopen wordt door onze organisatie het diploma verlengd. De competentietoetsen zijn conform de richtlijnen van Het Oranje Kruis.

Nascholing

Jaarlijks nodigen wij de cursisten uit om aan de nascholing deel te nemen. Tijdens de nascholing wordt voornamelijk ingegaan op de reeds verworven kennis en vaardigheden, aangevuld met praktijksituaties die afgestemd zijn op de doelgroep. 

Deelname

Min. 8 - max. 12 personen.

Incompany

Deze opleiding wordt InCompany aangeboden

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen ? Stuur ons dan een e-mail met uw gegevens en wij zullen u zo spoedig mogelijk de gewenste informatie doen toekomen.