Basisopleiding Eerste hulp ( Het Oranje Kruis)| Arbo-score BHV

Algemeen

Eerste Hulp is hulp die - in afwachting van deskundige hulp - op verantwoorde wijze door een leek kan worden verleend bij plotseling optredende stoornissen in de gezondheidstoestand van een medemens. Een eerste hulpverlener is iemand die specifiek is opgeleid voor het - in afwachting van deskundige hulp - verlenen van Eerste Hulp ter plaatse.

Leerstof

De opleiding Basis Eerste Hulp wordt gedoceerd en geïnstrueerd uit Het Oranje Kruis boekje 27e druk. Het Eerste Hulponderwijs kenmerkt zich door de volgende aspecten: de mengeling van praktijk en theorie, waarbij het accent op de praktijk wordt gelegd. Het onderdeel verbandleer/kleine ongevallen en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED) maakt standaard deel uit van de basisopleiding. Om de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen worden Lotusslachtoffer(s) ingezet. De ongevalsituaties kunnen zoveel mogelijk worden afgestemd op de doelgroep.

Duur

De cursusduur bedraagt 20 lesuren en wordt in twee lesblokken van elk 8 lesuren en een lesblok van 4 lesuur gegeven. Aansluitend vindt in de middag het examen Eerste Hulp plaats,dat wordt afgenomen door een examenteam van Het Oranje Kruis. De opleiding kan incompany worden gevolgd alsmede op basis van open inschrijving. Voor de laatste optie moeten minimaal 10 cursisten zijn ingeschreven, voordat de opleiding kan worden gestart.

Diploma

Na het behalen van een voldoende wordt het diploma Eerste Hulpverlener uitgereikt, afgegeven door Het Oranje Kruis. Wanneer de cursist niet in één keer voor het examen slaagt, bestaat de mogelijkheid binnen zes weken na het examen, zonder het volgen van een nieuwe opleiding, herexamen te doen.

Competentietoets

Om het diploma geldig te houden moet eens in de twee jaar worden deelgenomen aan een competentietoets. Wanneer de Eerste Hulpverlener met goed gevolg de competentie heeft doorlopen wordt door onze organisatie het diploma verlengd. De competentietoetsen zijn conform de richtlijnen van Het Oranje Kruis.

Nascholing

Jaarlijks nodigen wij de cursisten uit om aan de nascholing deel te nemen. Tijdens de nascholing wordt voornamelijk ingegaan op de reeds verworven kennis en vaardigheden,aangevuld met praktijksituaties die afgestemd zijn op de doelgroep. Daarnaast wordt getraind ter voorbereiding op de competentietoets.

Deelname

Min. 10 - max. 12 personen.

Incompany

Bij voldoende deelnemers kan de opleiding incompany worden gevolgd.

Open inschrijving

Deze opleiding is ook te volgen via Open inschrijving

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen ? Stuur ons dan een e-mail met uw gegevens en wij zullen u zo spoedig mogelijk de gewenste informatie doen toekomen.