Nascholing Kleine Blusmiddelen| Arbo-score BHV

Algemeen

Deze nascholing is gericht op de basale hulp "Wat te doen bij brand". Het geeft de cursist inzicht hoe hij een beginnende brand met behulp van kleine blusmiddelen kan beperken en bestrijden. De opleiding is voornamelijk bedoeld voor degenen die alleen het taakgebied kleine blusmiddelen willen beoefenen.

Leerstof

De leerstof wordt gedoceerd en geïnstrueerd uit het boekje "Wat te doen bij brand", uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Door middel van training wordt onder meer aandacht besteed aan hoe men een beginnende brand kan beperken en bestrijden. Tevens komt het gebruik van verschillende soorten kleine blusmiddelen aan de orde en hoe deze worden gehanteerd.

Duur

De cursusduur bedraagt 2 lesuren per groep.

Certificaat

Wanneer de cursist met goed gevolg de cursus heeft doorlopen ontvangt deze na afloop een certificaat als bewijs van deelname. Om de geoefendheid van de hulpverleners instant te houden verdient het de aanbeveling jaarlijks 2 uur nascholing te volgen. De cursist zal binnen onze organisatie administratief worden geregistreerd zodat jaarlijks aan de nascholing kan worden deelgenomen.

Deelname

Maximaal 15 personen, verdeelt in twee groepen.

Incompany

De opleiding wordt uitsluitend op basis van Incompany training aangeboden.

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen ? Stuur ons dan een e-mail met uw gegevens en wij zullen u zo spoedig mogelijk de gewenste informatie doen toekomen.