Opleiding Ploegleider BHV/NIBHV| Arbo-score BHV

Algemeen

Als er veel bedrijfshulpverleners (BHV’ers) binnen een bedrijf zijn en de plaats waar de BHV’ers moeten worden ingezet complex is,zal de behoefte ontstaan om individuele BHV’ers te coördineren tijdens een inzet. Deze coördinerende taak kan uitgevoerd worden door de werkgever zelf of de lijnchef. Ook kan het de taak zijn van een speciaal daartoe aangewezen persoon, de ploegleider bedrijfshulpverlening. De hoofdtaak van de ploegleider bedrijfshulpverlening is sturing te geven aan de repressieve inzet van het bedrijfshulpverleningsteam.

Leerstof

De leerstof wordt gedoceerd en geïnstrueerd uit het bedrijfshulpverleningsboek/Ploegleider uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Arbo-wet en regelgeving met betrekking tot BHV;
  • De organisatie van de bedrijfshulpverlening;
  • De rol van de ploegleider BHV
  • Table-top oefeningen gericht op diverse inzet scenario's
  • Praktijk inzetoefeningen;

Duur

De cursusduur bedraagt 16 lesuren en wordt gegeven in twee dagen met twee aaneengesloten dagdelen. Tussen de eerste en tweede lesdag wordt een tussenpoze van minimaal één week aangehouden. Het examen is gepland tijdens het tweede dagdeel van lesdag twee. Het examen bestaat uit een schriftelijke toets in de vorm van meerkeuzevragen, een table-top oefening en een praktijk inzetopdracht.

Diploma

Na het behalen van een voldoende voor de schriftelijke toets, de table-top oefening en de praktijk inzetopdracht heeft de cursist recht op het diploma Ploegleider Bedrijfshulpverlener, afgegeven door het Nederlandse Instituut voor Bedrijfshulpverlening ( NIBHV).

Deelname

maximaal 8 personen.

Incompany

De opleiding wordt Incompany aangeboden.

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u ons cursusinformatieboek ontvangen? Stuur ons dan een email met uw gegevens en wij zullen u zo spoedig mogelijk de gewenste informatie sturen.