Training Reanimatie & AED| Arbo-score BHV

Algemeen

"Wanneer elke seconde telt" en het gaat om een stilstand van de bloedsomloop is het noodzakelijk dat hulpverleners minimaal over de basisvaardigheden voor het toepassen van reanimatie beschikken. Dit in afwachting van professionele hulpverlening in de vorm van ambulancezorg. Bij een stilstand van de bloedsomloop,veelal veroorzaakt door een hartinfarct, wordt een groot aantal mensen getroffen door levensbedreigende ritmestoornissen. Nadat er is gestart met reanimatie, wordt de overlevingskans vanaf dit moment bepaald door tijdsduur, totdat een stroomstoot het hart in een normaal hartritme terugbrengt. Het toedienen van een dergelijke stroomstoot noemt men defibrilleren. Elke minuut dat defibrillatie achterwege blijft, daalt de overlevingskans met 10%. Voor het toepassen van defibrillatie is een Automatische Externe Defibrillator (AED) ontwikkeld voor hulpverleners die hiervoor een training hebben gevolgd. Indien binnen drie minuten via de AED de eerste stroomstoot kan worden toegediend,stijgt de overlevingskans met 70%.

Leerstof

De Basisopleiding Reanimatie in combinatie met de training Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt gegeven volgens de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse en Europese Reanimatieraad (NRR en ERC). In de basisopleiding wordt u geleerd hoe u snel een stilstand van de bloedsomloop kunt onderkennen en vervolgens de reanimatietechnieken kunt toepassen. In de training Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt u geleerd waarom elektrische shocks bij een stilstand van de bloedsomloop belangrijk kunnen zijn,de functie van de AED, hoe u met behulp van de AED een shock veilig en efficiënt kunt toedienen en hoe u onder verschillende omstandigheden de AED wel en niet mag gebruiken.

Duur

De cursusduur bedraagt 4 lesuren en wordt in één dagdeel gegeven. De training kan in company worden gevolgd alsmede op basis van open inschrijving. Voor de laatste optie moeten minimaal 6 cursisten zijn ingeschreven, voordat de training kan worden gestart. Het examen bestaat uit een schriftelijke toets en praktijkopdrachten.

Certificaat

Na het behalen van een voldoende voor de basisopleiding Reanimatie en de training AED wordt een certificaat uitgereikt,afgegeven door de Nederlandse en Europese Reanimatieraad. Om het certificaat geldig te houden moet minimaal eenmaal per jaar nascholing worden gevolgd. De cursist zal binnen onze organisatie administratief worden geregistreerd, zodat jaarlijks aan de nascholing kan worden deelgenomen.

Deelname

Min. 6 - max. 8 personen.

Incompany

Bij voldoende deelnemers kan de opleiding in company worden gevolgd.

Open inschrijving

Deze opleiding is ook te volgen via Open inschrijving

Meer informatie

 Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen ? Stuur ons dan een e-mail met uw gegevens en wij zullen u zo spoedig mogelijk de gewenste informatie doen toekomen.