Inschrijven

Locatie

Zalencentrum De Brug
Dunantlaan 1
2811 CA Reeuwijk-brug.

Ligt parallel aan de snelweg A12, ter hoogte van Gouda.

Tijden

Van 08.30-12.30 uur

Prijs

  • € 95,00 per persoon inclusief lesmateriaal en arrangementskosten.
  • Exclusief 21,0% BTW.

Aanvullende informatie

  • De training basis reanimatie en het gebruik van ade automatische externe defibrillator (AED) gaat van start bij minimaal 6 cursisten.
  • Eén maand voor de opleiding ontvangt de cursist een definitieve uitnodiging.
  • Bij ziekte of verhindering van de cursist worden de kosten doorberekend of kan een andere cursist van het desbetreffende bedrijf of instelling de plaats hiervan innemen.
  • Tijdens de cursus dient de cursist makkelijk zittende en niet te nette kleding te dragen.
  • Wanneer de cursist heeft aangetoond competent te zijn, wordt onze onze organisatie het certificaat reanimatiehulpverlener aangevraagd en geregistreerd.
  • Het certificaat reanimatiehulpverlener is één jaar geldig. Jaarlijks wordt de cursist door Arbo-Score opnieuw uitgenodigd om aan de nascholing deel te nemen.
  • Als de cursist opnieuw heeft aangetoond competent te zijn in de uitvoering van reanimatie en het gebruik van de AED, zal herregistratie plaatsvinden en wordt het certificaat Klik hier voor reanimatiehulpverlener uitgereikt, uitgegeven door de Nederlandse- en Europese Reanimatieraad.

Klik hier voor algemene voorwaarden