Nascholing Ploegleider BHV (NIBHV)| Arbo-score BHV

Algemeen

Als er veel bedrijfshulpverleners binnen een bedrijf zijn en de plaats waar de BHV’ers moeten worden ingezet complex is,zal de behoefte ontstaan om individuele bedrijfshulpverleners te coördineren tijdens een inzet. Deze coördinerende taak kan uitgevoerd worden door de werkgever zelf of de lijnchef. Ook kan het de taak zijn van een speciaal daartoe aangewezen persoon, de ploegleider bedrijfshulpverlening. De hoofdtaak van de ploegleider bedrijfshulpverlening is sturing te geven aan de repressieve inzet van het bedrijfshulpverleningsteam.

Leerstof

De leerstof wordt gedoceerd en geïnstrueerd uit het Bedrijfshulpverleningsboek/Ploegleider Bedrijfshulpverlening, uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). In de nascholing zullen voornamelijk casuïstische situaties worden gecreëerd,waarbij de ploegleider zijn ploeg moet gaan inzetten bij het uitvoeren van een hulpverlening.

Duur

De cursusduur bedraagt 6 lesuren en wordt gegeven in een halve dag. Het diploma van Ploegleider BHV wordt verlengd wanneer hij/zij heeft voldaan aan de eisen van een praktijk inzetopdracht conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

Certificaat

Na het behalen van een voldoende voor de praktijk inzetopdracht heeft de cursist recht op het nascholingscertificaat Ploegleider BHV,uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

Deelname

Maximaal 8 cursisten

Toelatingseis

Geldig diploma ploegleider BHV/NIBHV

Incompany

De nascholing wordt Incompany aangeboden.

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen ? Stuur ons dan een e-mail met uw gegevens en wij zullen u zo spoedig mogelijk de gewenste informatie sturen.