Basisopleiding bedrijfshulpverlener| Arbo-score BHV

Algemeen

Een bedrijfshulpverlener is een door de werkgever aangewezen werknemer die in geval van een incident in het bedrijf binnen enkele minuten aanwezig moet zijn. De bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van eerste hulp  het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van  een ontruiming.  De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers, klanten en medewerkers.  Indien u  personeel in dienst hebt bent u verplicht één of meerdere bedrijfshulpverlener aan te wijzen  die als voorpostfunctionaris kunnen optreden totdat professionele hulpverleningsdiensten zijn gearriveerd.

Leerstof

De leerstof wordt gedoceerd en geïnstrueerd uit het basisboek Bedrijfshulpverlener, uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). De Basisopleiding heeft als doel de BHV’er kennis en vaardigheden aan te leren in de volgende taakgebieden:

  • Niet-spoedeisende eerste hulp;
  • Spoedeisende eerste hulp;
  • Brandbestrijding;
  • Ontruiming.

In het taakgebied Eerste Hulp is een differentiatie opgenomen van het onderdeel Niet-spoedeisende Eerste Hulp en Spoedeisende Eerste Hulp. Beide onderdelen kunnen apart worden gevolgd. Binnen het onderdeel Spoedeisende Eerste Hulp is het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED) standaard opgenomen.

Duur

De cursusduur bedraagt in totaal 16 lesuren, waarbij de volgende indeling wordt aangehouden: 4 lesuren voor het onderdeel Niet-spoedeisende Eerste Hulp; 4 lesuren voor het onderdeel Spoedeisende Eerste Hulp 8 lesuren voor het taakgebied Brand & Ontruiming. De basisopleiding Bedrijfshulpverlener wordt gegeven in twee aaneengesloten dagdelen per taakgebied of kunnen in lesblokken van elk 4 lesuren worden gepland.

Diploma

Na het behalen van een voldoende voor alle taakgebieden worden de certificaten en het bijbehorende diploma Bedrijfshulpverlener uitgereikt,afgegeven door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).  Voor het behoud van geldigheid dient jaarlijks een nascholing te worden gevolgd.

Vrijstelling

Wanneer de cursist in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis kan vrijstelling worden verkregen voor het taakgebied Basis Eerste Hulp. Voor het taakgebied: Brand & Ontruiming kan vrijstelling worden gegeven na overlegging van het diploma Brandwacht,afgegeven door de Minister van Binnenlandse Zaken op grond van het examenreglement brandwacht van 18 mei 1992, nr. EB92/1236.

Deelname

Min. 8 - max.15 personen.

Incompany

De basisopleiding bedrijfshulpverlener ook incompany worden gevolgd.

Open inschrijving

Deze opleiding wordt als open inschrijving op onderstaande locaties aangeboden: 

 Locaties open inschrijving

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen ? Stuur ons dan een e-mail met uw gegevens en wij zullen u zo spoedig mogelijk de gewenste informatie doen toekomen.