Ontruimingsoefening| Arbo-score BHV

Algemeen

Om te controleren of uw bedrijfsnoodplan nog actueel is en uw medewerkers goed geïnformeerd zijn in wat zij moeten doen bij een ontruiming van het gebouw,dient regelmatig volgens de richtlijnen van de Arbowet een ontruimingsoefening te worden gehouden.

Ontruimingsoefening

Om kostbare productietijd niet verloren te laten gaan, hoeft een ontruimingsoefening niet lang te duren. De hoofdzaak van een ontruimingsoefening is uw medewerkers te trainen in hoe zij het pand via een korte weg en op een veilige manier volgens het bedrijfsnoodplan dienen te verlaten,wanneer het ontruimingsalarm in werking is gesteld.

Daarnaast worden uw BHV’ers getraind in hoe zij een ontruiming moeten begeleiden en in hoe zij volgens procedure uw medewerkers dienen te registreren.

Enscenering

De oefening kan in overleg met de opdrachtgever worden geschreven in een draaiboek en worden geënsceneerd. De oefening is uitsluitend een ontruimingsoefening, maar kan worden aangevuld met Lotusslachtoffer(s) en ensceneringsmiddelen. Uw BHV’ers worden hiermee extra getraind om naast de ontruiming van het bedrijf ook daadwerkelijke Eerste Hulp te verlenen aan slachtoffers.

Evaluatie

Na afloop van de ontruimingsoefening en nadat alle medewerkers hun werkzaamheden hebben hervat, worden eventuele knelpunten geëvalueerd en verbeterpunten besproken opdat een volgende inzet nog beter verloopt.

Incompany

De ontruimingsoefening kan uitsluitend Incompany worden uitgevoerd.

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen ? Stuur ons dan een e-mail met uw gegevens en wij zullen u zo spoedig mogelijk de gewenste informatie doen toekomen.