Nascholing Eerste Hulp| Arbo-score BHV

Algemeen

Om uw kennis te verrijken en vaardigheden te continueren is nascholing op het gebied van Eerste Hulp een noodzaak. Na het behalen van het diploma Eerste Hulp is uw diploma conform de richtlijnen van Het Oranje Kruis twee jaar geldig. Om deze geldigheid te behouden, moet eens in de twee jaar worden deelgenomen aan een competentietoets. Wanneer de Eerste Hulpverlener met goed gevolg de competentietoets heeft doorlopen wordt het diploma door onze organisatie automatisch verlengd. De competentietoetsen zijn conform de richtlijnen van Het Oranje Kruis.

Leerstof

De nascholing Basis Eerste Hulp wordt gedoceerd en geïnstrueerd uit Het Oranje Kruisboekje 28e druk eventueel naar behoefte aangevuld met overige cursusmodules. Binnen de nascholing wordt voornamelijk ingegaan op de reeds verworven kennis en vaardigheid, aangevuld met praktijksituaties afgestemd op de doelgroep. Het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED) maakt standaard onderdeel uit van de nascholing. Tevens wordt er aandacht besteed aan verbandleer met name gericht op de behandeling van kleine ongevalsletsels. Daarnaast wordt er getraind ter voorbereiding op de competentietoets. Om het geheel realistisch te kunnen benaderen zullen ten behoeve van de nascholing Lotusacteur(s) worden ingezet, waarbij de cursist daadwerkelijk als hulpverlener zal worden ingezet.

Duur

De cursusduur bedraagt jaarlijks 8 lesuren en wordt in twee aaneengesloten dagdelen  gegeven. De cursist zal binnen onze organisatie administratief worden geregistreerd, zodat jaarlijks aan deze nascholing kan worden deelgenomen. Wanneer de cursist competent wordt verklaard, wordt door ARBO-Score het diploma automatisch weer verlengd.

Deelname

Min. 8 - max. 12 personen

Incompany

Bij voldoende deelnemers kan de opleiding InCompany worden gevolgd.

Open inschrijving

Deze opleiding is ook te volgen via Open inschrijving

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen ? Stuur ons dan een e-mail met uw gegevens en wij zullen u zo spoedig mogelijk de gewenste informatie doen toekomen.