Training Industriele adembescherming| Arbo-score BHV

Algemeen

De training Industriële Adembescherming is bedoeld om medewerkers te leren omgaan met adembeschermende apparatuur,gevaarlijke situaties te onderkennen en volgens procedures te handelen.

Inhoud van de training

1. Theorie

 • Ademhaling ( algemeen)
 • Gevaren die de ademhaling bedreigen
 • Beschermende maatregelen
 • De werking van ademluchtapparatuur
 • Het veilig om- en afhangen van adembeschermende apparatuur
 • Communicatie
 • Veilig werken
 • Hoofdprocedures

2. Praktijk

 • Verschillende soorten oefenscenario’s met gebruik van ademluchtapparatuur.
 • Voortbewegen middels speciale voortbewegingstechniek in rokerige ruimtes.
 • Werken in teamverband.
 • Het herkennen van gevaarlijke situaties.

Doelgroep

Iedereen die werkzaamheden verricht in gevaarlijke ruimten en in aanraking komt met gevaarlijke stoffen en gassen, waarbij adembeschermende apparatuur adequaat gebruikt dient te worden. Voorbeelden hiervan zijn: het opruimen van kleine hoeveelheden chemicaliën, inspectie en reparaties van tanks,vaten en ovens etc.

Toelatingseis

Medische verklaring dat men lichamelijk geschikt is verklaard voor het gebruik van adembeschermende apparatuur.

Cursusduur

2 dagen

Certificaat

Bewijs van deelname ARBO-Score

Deelname

Maximaal. 8 personen per groep.

InCompany

De training wordt uitsluitend Incompany aangeboden.

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u ons cursusinformatieboek ontvangen? Stuur ons dan een email met uw gegevens en wij zullen u zo spoedig mogelijk de gewenste informatie sturen.