Basisopleiding Bedrijfshulpverlener (NIBHV) /E-learning| Arbo-score BHV

Algemeen

ARBO-Score biedt u de snelste manier om bedrijfshulpverlener (BHV-er) te worden. U neemt zelf de theorie door, in uw eigen tijd, plaats en tempo. Tijdens de praktijkdag begeleiden onze docenten u. De praktische vaardigheden worden getraind. Na deze dag kunt u als BHV-er, Eerste Hulp verlenen en een beginnende brand bestrijden.

Leerstof

Twee weken voorafgaande aan de praktijkdag ontvangt de cursist een inlogcode van het NIBHV voor het maken van E.Learningmodules. De deelnemers bereiden zich, in eigen tempo en op een door hun zelfgekozen tijdstip en plaats, voor op de ééndaagse praktijkdag. Het E-learning programma bestaat uit de modulen:

  • Niet spoed-eisende Eerste Hulp

  • Spoedeisende Eerste Hulp

  • Brandbestijding

Elke module moet moet vooraf worden afgerond met een E-toets. Bij voldoende resultaat verkrijgt de cursist een toelatingsbewijs voor deelname aan de praktijkdag

Klik hier voor demo  elearning module.

Duur

De studiebelasting voor de E-modules is 6 tot 8 uur. De opleidingsduur voor de praktijk is 1 dag.

Examen

De instructeur bepaalt aan de hand van een verrichtingenlijst of praktijkinzet van de deelnemer tijdens de praktijkdag voldoende is.  Aan het einde van de modules een theorie-examen afgenomen van 30 meerkeuzevragen voor het onderdeel  eerste hulp en brand & ontruiming.

Diploma

Na het behalen van een voldoende voor alle taakgebieden worden de certificaten en het bijbehorende diploma Bedrijfshulpverlener uitgereikt,afgegeven door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).  Voor het behoud van geldigheid dient jaarlijks een nascholing te worden gevolgd.

Deelname praktijkdag

Min. 8 - max.15 personen.

Incompany

Deze opleiding wordt ook incompany aangeboden.

Open inschrijving

Deze opleiding is ook te volgen via open inschrijving. 

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen ? Stuur ons dan een e-mail met uw gegevens en wij zullen u zo spoedig mogelijk de gewenste informatie sturen.