Training Levensreddende Eerste Hulp| Arbo-score BHV

Algemeen

De opleiding Levensreddende Eerste Hulp richt zich op de BHV’er, zoals bedoeld in de Arbowet. De opleiding kan een zelfstandig onderdeel vormen van het opleidingstraject voor BHV’ers.

Leerstof

De leerstof wordt gedoceerd en geïnstrueerd uit lesboek “Levensreddende Eerste Hulp". Tijdens de opleiding zult u vooral leren wat u moet doen, of juist niet moet doen in een bepaald geval. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: elementaire eerste hulp inclusief reanimatie en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED).

Duur

De cursusduur bedraagt 8 lesuren en wordt gegeven in één dag van twee aaneengesloten dagdelen. Het examen bestaat uit het toetsen van de competentievaardigheden.  Om de werkelijkheid zoveel mogelijk te benaderen  kan een Lotusacteur worden ingezet.

Certificaat

Wanneer de cursist een voldoende heeft behaald wordt het certificaat Levensreddende Eerste Hulp en een hulpverleners uitgereikt. Om het certificaat geldig te houden, dient jaarlijks 4 uur nascholing te worden gevolgd. De cursist zal binnen onze organisatie administratief worden geregistreerd, zodat jaarlijks aan deze nascholing kan worden deelgenomen.

Deelname

Min. 8 max. 15 personen.

Incompany

De opleiding wordt Incompany aangeboden.

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen ? Stuur ons dan een e-mail met uw gegevens en wij zullen u zo spoedig mogelijk de gewenste informatie sturen.