BHV-inzetoefeningen

Algemeen

Om bedrijfshulpverleners specifiek te trainen in de BHV-procedures van het bedrijf, samenwerking als team en de afhandeling na het incident kunnen er BHV-inzetoefeningen worden georganiseerd. 

BHV-inzetoefeningen

Tijdens de BHV-inzetoefeningen wordt maatwerk geboden. In overleg met de opdrachtgever en uitgaande van uw Risico Inventarisatie & evaluatie worden specifieke scenario's geschreven. Het BHV-team wordt actief ingezet bij het uitvoeren van de algehele hulpverlening.

Onderdelen die hierbij aanbod komen zijn:

  • Alarmering BHV-team
  • Ter plaatse komen en verdeling van taken/organiseren onder leiding van Ploegleider BHV
  • Uitvoeren van de hulpverlening
  • Afhandeling/evaluatie.

Om kostbare productietijd niet verloren te laten gaan, wordt geoefend in kleine groepjes.  

Enscenering

Om het realiteitsgehalte voor een enscenering van uitvoeren eerste hulp zo dicht mogelijk te benaderen, wordt onder andere een Lotusslachtoffers ingezet. 

Evaluatie

Na afloop van de inzetoefening vindt er per groep een korte evaluatie plaats. De observaties worden in een korte rapportage aan de opdrachtgever gestuurd, voorzien van eventuele verbeterpunten en adviezen. 

Incompany

De BHV-inzetoefeningen kunnen  uitsluitend Incompany worden uitgevoerd.

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen ? Stuur ons dan een e-mail met uw gegevens en wij zullen u zo spoedig mogelijk de gewenste informatie sturen.