Privacyverklaring| Arbo-score BHV

Algemeen

ARBO-Score is verplicht aan de wet Algemene verordening gegevensbescherming te voldoen. Feitelijk verandert onze dienstverlening en service die u van ons gewend bent niet. Wel hebben wij door deze wetgeving meer rechten en invloed op de gegevens die wij voor u of van u verwerken en hebben maatregelen genomen om aan de wetgeving te voldoen. Hieronder leest u de genomen maatregelen. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

ARBO-Score kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ARBO-Score, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ARBO-Score verstrekt. ARBO-Score kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw geboortedatum
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom ARBO-Score gegevens nodig heeft

ARBO-Score verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of u schriftelijk ( per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan ARBO-Score uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande  uit opleidingen, adviezen en certificering in bedrijfshulpverlening.

Hoe lang ARBO-Score gegevens bewaart

 ARBO-Score bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

ARBO-Score verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van ARBO-Score worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.     ARBO-Score gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

ARBO-Score maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ARBO-Score bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ARBO-Score te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ARBO-Score heeft hier geen invloed op.

ARBO-Score heeft Google geen toestemming gegeven om via ARBO-Score verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@arbo-score.nl. ARBO-Score zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

ARBO-Score neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ARBO-Score maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ARBO-Score verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ARBO-Score op via

info@arbo-score. www.arbo-score.nl is een website van ARBO-Score. ARBO-Score is als volgt te bereiken:

Postadres: Wilhelmina Druckerstraat 27, 2401 KH Alphen aan den Rijn

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 28066044

Telefoon: 0172439284

E-mailadres: info@arbo-score.nl