Nascholingstraining Basis Reanimatie & AED| Arbo-score BHV

Algemeen

Bij een stilstand van de bloedsomloop, veelal veroorzaakt door een hartinfarct wordt een groot aantal slachtoffers getroffen door levensbedreigende ritmestoornissen. Nadat de reanimatie is gestart door omstanders, wordt de overlevingskans vanaf dit moment bepaald door de tijdsduur, totdat een stroomstoot het hart in een normaal hartritme terugbrengt. Het toedienen van een dergelijke stroomstoot noemt men defibrilleren. Elke minuut dat defibrillatie achterwege blijft,daalt de overlevingskans met circa 10%. Het defibrilleren is een voorbehouden handeling voor medisch opgeleid personeel. De medische wetenschap heeft echter een Automatische Externe Defibrillator (AED) ontwikkeld voor leken. Indien binnen 3 minuten via de AED de eerste stroomstoot kan worden toegediend, stijgt de overlevingskans tot 70%.

Leerstof

De training wordt gegeven volgens de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse en Europese Reanimatieraad (NRR en ERC). Het doel van de nascholingstraining is het herhalen van de basis life support en het gebruik van de AED onder verschillende omstandigheden

Duur

De trainingsduur bedraagt 4 lesuren en wordt gegeven in één dagdeel.De training kan in company worden verzorgd alsmede op basis van open inschrijving. Voor de laatste optie moeten minimaal 6 cursisten zijn ingeschreven.

Certificaat

Nadat de cursist heeft aangetoond competent te zijn, vindt er een her-certificering plaats en wordt een certifcaat uitgegeven door de Nederlandse en Europese Reanimatieraad. De cursist zal binnen onze organisatie administratief worden geregistreerd,zodat jaarlijks aan de nascholing kan worden deelgenomen.

Toelatingseis

  • Geldig certificaat reanimatie & AED hulpverlener (Nederlandse Reanimatieraad)

Deelname

Min.6  en max. 8 personen per groep.

Incompany

Bij voldoende deelnemers kan de opleiding in company worden gevolgd.

Open inschrijving

Deze opleiding is ook te volgen via Open inschrijving

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen ? Stuur ons dan een e-mail met uw gegevens en wij zullen u zo spoedig mogelijk de gewenste informatie doen toekomen.