BHV eerste hulp werken met kinderen (NIBHV) | Arbo-score BHV

Algemeen

De cursus is speciaal bedoeld voor mensen die werken met kinderen in het gastoudergezin, crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang en sport accommodaties. Om paniek bij kinderen te voorkomen is het belangrijk dat de eerste hulpverlener adequaat bij een acute situatie zoals een ongeval kan optreden. Het NIBHV-certificaat is toegevoegd aan de lijst van geregistreerde certificaten in de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen . peuterspeelzalen. Deze cursus kan in combinatie met het taakgebied brand & ontruiming worden gevolgd.  

Leerstof

De leerstof wordt gedoceerd en geïnstrueerd uit het lesboek “BHV werken met kinderen”, uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).  Het verlenen van eerste hulp aan baby’s. kleuters en jong volwassene.

Duur

De cursusduur omvat 12 lesuren, te verdelen in drie dagdelen, inclusief examen.

Examen

Het  examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen en de praktijkvaardigheden voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.

Diploma

Bij een voldoende voor zowel de theorie als de praktijkvaardigheden wordt het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen (EHK) uitgereikt. Indien met goed gevolg ook aan het onderdeel brand & ontruiming is deelgenomen ontvangt u het certificaat EHK en  diploma bedrijfshulpverlener uitgereikt door het door het Nederlandse Instituut voor bedrijfshulpverlening ) NIBHV).

Vrijstelling

Wanneer de cursist in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis kan vrijstelling worden verkregen voor het taakgebied Basis Eerste Hulp. Voor het taakgebied: Brand & Ontruiming kan vrijstelling worden gegeven na overlegging van het diploma Brandwacht,afgegeven door de Minister van Binnenlandse Zaken op grond van het examenreglement brandwacht van 18 mei 1992, nr. EB92/1236.

Deelname

Min. 8 - max.15 personen.

Incompany

Deze opleiding kan ook ook incompany worden gevolgd.

Open inschrijving

Deze opleiding is ook te volgen via open inschrijving.  

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen ? Stuur ons dan een e-mail met uw gegevens en wij zullen u zo spoedig mogelijk de gewenste informatie sturen.