Opleiding Coordinator Hoofd Bedrijfshulpverlening| Arbo-score BHV

Algemeen

De opleiding Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlening is bedoeld voor degenen die zijn belast met het beleid en coördinatie van de bedrijfshulpverleningsorganisatie,eventueel aangevuld met de functie van hoofd bedrijfshulpverlener tijdens een repressieve inzet. De opleiding wordt uitsluitend bij een externe locatie verzorgd. De cursus wordt uitsluitend op een externe locatie verzorgd.

Na het volgen van deze opleiding kunt u als Coördinator / HoofdBedrijfhulpverlening;

 • Het beleid met betrekking tot BHV ontwikkelen en implementeren in uw organisatie
 • Optreden als vertegenwoordiger van uw werkgever
 • Werken binnen het kader van wettelijke regelingen
 • Een BHV netwerk opbouwen met personen binnen uw bedrijf en daarbuiten

Leerstof

De leerstof wordt gedoceerd uit een syllabus Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlening, uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBVH). De inhoud van de opleiding bevat de volgende onderwerpen:

 • Algemeen:
 • Bedrijfshulpverlening;
 • Coördinator / Hoofd Bedrijfshulpverlening;
 • Wettelijke kaders:
 • Arbeidsomstandighedenwet;
 • Het bouwbesluit;
 • De gebruiksvergunning;
 • Uitvoering wetten en besluiten;
 • Interne uitvoering BHV:
 • Organisatie van de BHV;
 • Richtgevende factoren;
 • Verplichting van de werkgever;
 • BHV en risico-inventarisatie & evaluatie;
 • Schriftelijk vastlegging BHV:
 • Ontruimingsplan;
 • BHV plan;
 • Bedrijfsnoodplan;
 • Opleidingen:
 • Keuze van de opleiding binnen uw bedrijf;
 • Geoefend blijven;
 • Alarmerings- en waarschuwingsprocedures:
 • De melding en de eerste handelingen;
 • Alarmerings- en waarschuwingssystemen;
 • Deskundige diensten:
 • Arbo-diensten;
 • Arbeidsinspectie

De cursus

De cursusduur bedraagt 16 lesuren. Na 18 weken vindt de derde lesdag plaats, inclusief examen. Tijdens de opleiding wordt een actieve inzet verwacht. Het accent van de opleiding ligt met name in de praktijk. Na de tweede lesdag krijgt u een projectopdracht uitgereikt die,naast het examen, met een voldoende moet worden beoordeeld. De studiebelasting voor het uitwerken van de projectopdracht vanuit de nulsituatie bedraagt 40 tot 60 studie-uren.

Diploma

Na het behalen van een voldoende voor het theoretische examen en de projectopdracht heeft de cursist recht op het diploma Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlening, uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

Deelname

Individueel op inschrijving

Toelatingseis

MBO–plus/HBO–opleiding (werk- en denkniveau).

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen ? Stuur ons dan een e-mail met uw gegevens en wij zullen u zo spoedig mogelijk de gewenste informatie sturen.