Inschrijfformulier nascholing Bedrijfshulpverlener/basis ( NIBHV), locatie Leiden

Locatie

Hotel van der Valk Den Haag/Wassenaar
Zijdeweg 54 
2254 BZ Wassenaar

Tijden

Van 08.30 tot 16.30 uur

Prijs

  • € 200,00 per persoon inclusief lesmateriaal en examenkosten.
  • Exclusief dag-arrangementskosten € 37,50 per persoon.
  • Exclusief 21,0% BTW

Aanvullende informatie

  • De nascholing gaat van start bij een minimum aantal inschrijvingen van 10 cursisten per nascholing.
  • Eén maand voor de opleiding ontvangt de cursist een definitieve uitnodig
  • Bij ziekte of verhindering van de cursist worden de kosten doorberekend of kan een andere cursist van het desbetreffende bedrijf of instelling de plaats hiervan innemen.
  • De cursusduur omvat 8 lesuren, te verdelen over halve dag Eerste Hulp en halve dagen Brand & Ontruiming.
  • Wanneer de cursist met goed gevolg heeft deelgenomen aan de nascholing, wordt het nascholingscertificaat BHV bij het NIBHV aangevraagd.

 Klik hier voor algemene voorwaarden